FAQ

Zapewniamy pracownikom

Legalne zatrudnienie
Badania lekarskie
Ubezpieczenie
Szkolenie BHP
Pewne wypłaty wynagrodzenia

Koordynator

Kontroluje i sprawuje opiekę nad każdym pracownikiem
Poszukuje zakwaterowania w sąsiedztwie miejsca pracy
Towarzyszy pracownikowi po przyjeździe do Polski